Rozliczanie się z podatku rodziców samotnie wychowujących dzieci

Rozliczanie się z podatku rodziców samotnie wychowujących dzieci

W ostanim czasie nastąpiło kilka zmian związanych z rozliczeniami podatkowymi, jakie mają miejsce w przypadku rodziców samotnie wychowujących dzieci. Pierwsze zmiany dotyczyły Polskiego Ładu. W niedługim czasie przywrócono poprzedni stan rzeczy, jednocześnie wprowadzając kilka modyfikacji. Przyjrzyjmy się więc zasadom, jakie obecnie obowiązują rodziców samotnie wychowujących dzieci.

Jakie zasady stosowane są do rozliczeń z podatku u rodziców samotnie wychowujących dzieci?

Zasada rozliczeń w tym przypadku wykazuje pewne podobieństwo do wspólnego rozliczania się z małżonkiem. Dochód samotnego rodzica dzielony jest na pół i od tej połowy ustalany jest podatek z uwzględnieniem obowiązującej skali podatkowej. Następnie powstały podatek mnożony jest przez dwa. Skutkiem takich działań jest fakt, że samotny rodzic korzysta z podwójnej kwoty wolnej od podatku oraz nabywa prawo do opodatkowania kolejnych 90 000 zł według stawki 12%. Są to rozwiązania korzystne dla rodziców, bo w sytuacji gdy samotny rodzic zarabia powyżej 240 000 zł może zaoszczędzić na rozliczeniu 27600 zł. Z drugiej zaś strony, samotni rodzice, którzy zarabiają mało, a więc do 60000 zł rocznie mogą zaoszczędzić do 3600 zł rocznie.

Którzy podatnicy mogą rozliczać się razem z dzieckiem?

Wiele osób sądzi, że takie rozliczenia dotyczą tylko rodziców. Oczywiście ze względów naturalnych to rodzice najczęściej z tego korzystają ale występują także inne przypadki. Z takich rozliczeń mogą korzystać osoby, które są prawnymi przedstawicielami dziecka czyli na przykład dziadkowie, rodzice adopcyjni. Za samotnych rodziców uważa się osoby stanu wolnego a więc: kawalerów, panny, rozwodników, wdowców. Dotyczy to również osób, co do których orzeczona jest separacja. W tej grupie znajdą się też osoby, których małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich i osoby, które mają małżonka przebywającego w zakładzie karnym.

Opieka naprzemienna i wspólne rozliczenia z dzieckiem

Na tym polu narosło wiele niejasności, gdyż urzędy skarbowe jeszcze do niedawna uważały, że w tym przypadku rodzice nie mają prawa do samodzielnych rozliczeń z dzieckiem. Z kolei sądy często przejawiały postawę przeciwną, uważając, że przy opiece naprzemiennej obydwoje z rodziców mogą korzystać z samodzielnych rozliczeń. W ostatniej nowelizacji prawnej zapisano, że prawo do takiego rozliczania ma jeden rodzic. W sytuacji jednak, gdy obydwoje rodzice pobierają świadczenie 500+ nie mają oni prawa do samodzielnego rozliczania z dzieckiem.

Jak się rozliczać, gdy w trakcie roku dana osoba stała się samotnym rodzicem?

Zdarzają się takie sytuacje, że w trakcie roku ktoś się rozwodzi albo zostaje wdowcem i wtedy powstaje wątpliwość co do sposobu rozliczania. Prawo mówi wyraźnie, że wystarczy 1 dzień samotnego wychowywania dziecka i wtedy nabywa się prawo do samodzielnego rozliczenia jako samotny rodzic za dany rok.

Ile lat musi mieć dziecko aby można było skorzystać ze wspólnego rozliczenia z rodzicem?

W przypadku dzieci do 18 roku życia nie występują ograniczenia i można się w ten sposób rozliczać. Istnieję jeszcze dwie inne sytuacja a mianowicie dziecko do ukończenia 25 roku życia, które studiuje oraz dziecko bez ograniczeń wiekowych, na które wypłacana jest renta socjalna związana z niepełnosprawnością.

https://cdn.pixabay.com/photo/2014/07/06/13/55/calculator-385506_960_720.jpg

Jak globalizacja kształtuje naszą codzienną rzeczywistość?
Jak znaleźć odpowiednią nianię w mojej okolicy?
Jak wybierać buty dla dzieci? O tych zasadach nie możesz zapomnieć!

Dodaj komentarz