Jak kariera i praca rodziców wpływa na rodzin

Jak kariera i praca rodziców wpływa na rodzin

Obecnie coraz więcej pracujących rodziców stara się zachować zdrową równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. W rezultacie wiele firm zmienia swoją politykę pracy, aby uczynić ją bardziej przyjazną rodzinie. Pracujący rodzice, a zwłaszcza matki, widząc negatywny wpływ długich godzin pracy i częstych podróży, chętnie wykorzystują oprogramowanie i usługi wspierające zdalną współpracę, elastyczne warunki pracy i telepracę, zachowując przy tym swoją produktywność. W artykule wyjaśnimy, czym jest równowaga między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i dlaczego jest ona ważna zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy, aby pozostać konkurencyjnym na dzisiejszym rynku.

Co oznacza równowaga między pracą a życiem prywatnym dla rodziców?

Work-life balance definiuje jako równowagę pomiędzy pracą i nie-pracą w życiu pracownika. Termin ten jest używany w wielu dziedzinach, ale w szczególności często odnosi się do organizacji i zarządzania.

Na równowagę między pracą a życiem prywatnym może wpływać wiele czynników, w tym rodzaj pracy, godziny spędzone w pracy, ilość wykorzystanego urlopu, osobiste preferencje oraz zobowiązania rodzinne i inne.

Równowaga między pracą a życiem prywatnym nie jest jedynie wyborem dokonywanym przez pracowników, ponieważ często jest regulowana lub określana przez pracodawców lub politykę społeczną. Niemniej jednak coraz częściej zachęca się pracowników do osiągnięcia pewnego stopnia równowagi między pracą a życiem prywatnym, a ich pracodawcy powinni być odpowiedzialni za umożliwienie tego.

Dlaczego równowaga między pracą a życiem prywatnym jest ważna dla rodziców?

Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym jest ważna dla każdego człowieka, ale szczególnie dla rodziców. Kiedy dana osoba ma zachowaną równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, jest bardziej prawdopodobne, że będzie szczęśliwa i zadowolona ze swojego życia. Dzięki temu zarówno obowiązki domowe jak i te pracownicze, będą wykonywane lepiej, skuteczniej i sumienniej. Dlaczego? Ponieważ pracownicy mają czas na naładowanie i odzyskanie sił po stresie związanym z pracą. Jak jeszcze pomaga zachowanie równowagi między obowiązkami zawodowymi a rodziną?

– Pozwala im zachować koncentrację na zadaniu. Według badania przeprowadzonego przez Ernst & Young, elastyczne praktyki pracy i zdalna współpraca pomagają zmniejszyć rotację pracowników. Badanie wykazało, że pracownicy, którzy byli zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy w organizacjach oferujących pracę zdalną i elastyczne harmonogramy pracy, pięciokrotnie rzadziej odchodzili z pracy niż ci, którym nie oferowano takich opcji.

– Pomaga to pracodawcom zatrzymać najlepszych pracowników. Pracownicy, którzy są zadowoleni ze swojej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, są bardziej zaangażowani i wydajni, a także chętniej pozostają w firmie.

– Pomaga pracodawcom przyciągnąć najlepsze talenty. Pracodawcy, którzy oferują elastyczne formy pracy, mają nadzieję zatrzymać swoich najlepszych pracowników i przyciągnąć nowe talenty.

Jak złożyć wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski?
Urlop rodzicielski dla ojca dziecka — co warto o nim wiedzieć?
Sprawdź, ile trwa urlop macierzyński i na jakich zasadach można z niego skorzystać!

Dodaj komentarz